II Niedziela adwentu - 10 grudnia 2017

1. Serdecznie dziękujemy dorosłym i dzieciom, którzy licznie przychodzą na Roraty. Są one odprawiane rano o godz. 6.45 (w sobotę o godz. 7.00). Poznajemy św. Józefa jako strażnika Skarbów. Zapraszamy do udziału tych, którzy jeszcze w Roratach w tym roku nie uczestniczyli.

2. We wtorek - 12 grudnia - na mszę św. o godz. 17.00 zapraszamy czcicieli św. Michała Archanioła. Po mszy św. nabożeństwo poprowadzi ks. Tadeusz Cader, opiekun Rycerstwa Św. Michała w diecezji bielsko-żywieckiej

3. W sobotę - 16 grudnia - od godz. 8.30 odwiedzimy z Komunią św. chorych w domach. Będzie to dla nich przygotowanie duchowe do Świąt Bożego Narodzenia. Jest stała lista osób chorych, które przyjmują sakramenty św. w domu (nie trzeba ich zgłaszać). Natomiast w zakrystii lub kancelarii można zgłosić nowe osoby, które nie mają zdrowia i sił, aby przybyć do kościoła, nie wychodzą z domu na msze św., a chciałyby skorzystać ze spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. Zadbajmy, aby nie było w naszej parafii żadnej osoby chorej pozostawionej bez sakramentów św. na zbliżające się Święta.

4. Zespół Charytatywny pod chórem rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i książkę pomocną w modlitwie: Słowo na każdy dzień. Ewangelia 2018. Część zebranych środków przekazujemy do Caritas, a pozostały dochód jest przeznaczony na pomoc najuboższym w parafii, dlatego prosimy, aby za małą świecę złożyć co najmniej 10 zł. Bardzo dziękujemy Zespołowi Charytatywnemu, który przed Świętami odwiedzi po domach osoby samotne, chore, a Parafianom za życzliwe wspieranie inicjatyw charytatywnych naszej parafii.

5. Na ołtarzach bocznych można nabyć za dobrowolną ofiarą poświęcone opłatki na stół wigilijny, a w zakrystii Kalendarz naszej parafii na Nowy Rok. Na dużych kartkach (A3) zamieszczono zdjęcia z kościoła i zaznaczono parafialne uroczystości. Może on być też formą promocji pięknego wnętrza naszego kościoła. Koszt kalendarza 15 zł. Dochód jest przeznaczony na remonty w kościele i kaplicach.

6. W przyszłą niedzielę składka na cele remontowe. Nieustannie usuwane są różne usterki, wymieniane stare urządzenia, prowadzone przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznej, odgromieniowej itp. (w zaleceniach coraz więcej uwag). Tak, jak w domu, ciągle trzeba coś naprawiać i remontować. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, bo dzięki Wam, prowadzimy remonty i troszczymy się o bieżące utrzymanie kościoła, pięciu kaplic i trzech budynków parafialnych.

7. Wspólnota Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa informuje członków o finalizowaniu prac nad zaktualizowaniem Zegara Godziny Obecności, dlatego gdyby ktoś jeszcze chciał się dopisać prosimy o przekazanie odpowiedniej informacji w kancelarii parafialnej.