XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 CZERWCa 2017

1. Rozpoczynamy okres wakacji. Do piątku nabożeństwa czerwcowe po mszy św. wieczornej. Od piątku msze św. w kościele parafialnym będą odprawiane w tygodniu o godz. 7.00 i 18.00. W niedziele bez zmian. Kancelaria będzie czynna we wtorki, czwartki i piątki od godz. 7.30 do 11.00 i dodatkowo w czwartki po mszy św. wieczornej do godz. 19.00. Można również kontaktować się telefonicznie: nr kom. 660-149-891. W poniedziałki, środy i soboty w czasie wakacji kancelaria nieczynna. W kaplicy w Szarem w niedziele będzie tylko jedna msza św. o godz. 9.00.

2. We wtorek – 27 czerwca - na mszę św. wieczorną i nabożeństwo zapraszamy czcicieli św. Michała Archanioła. Modlitwę poprowadzi ks. Tadeusz Cader z Rycerki Górnej, moderator Rycerstwa Św. Michała w naszej diecezji.

3. W czwartek – 29 czerwca - przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. będą o godz. 7.00, 8.30 i 18.00. Składka przeznaczona jest na świętopietrze – ofiara dla Ojca Świętego.

4. W sobotę - 1 lipca - serdecznie zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Rajczy na koronację obrazu Matki Bożej Kazimierzowskiej. Wyruszamy o godz. 8.00 od kościoła w Milówce. Można dołączać się do grupy po drodze od prawej strony. Msza św. koronacyjna będzie w Rajczy o godz. 11.00. Bezwzględnie należy dostosować się do poleceń służb porządkowych i strażaków, którzy będą dbali o bezpieczeństwo pielgrzymów. Po dojściu pod kościół w Rajczy pielgrzymka zostaje zakończona i każdy dba o swoje bezpieczeństwo sam, powrót również we własnym zakresie. Osoby, którym zdrowie nie pozwala iść tak daleko, zapraszamy do duchowego pielgrzymowania, czyli modlitwy w swoim domu w łączności z pielgrzymami od godz. 8.00 do 10.00 i potem w godzinie mszy św. od 11.00.

5. W trwającym Roku Fatimskim chcemy uroczyście odprawić w naszej parafii nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca, o które prosiła Matka Boża Fatimska, dlatego zapraszamy w sobotę na drugie nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP o godz. 17.00.

6. W sobotę nie będzie odwiedzin chorych w domach. Będą one w sobotę 12 sierpnia przed odpustem parafialnym ku czci Wniebowzięcia NMP

7. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Marii Pawlik z d. Grzegorzek, którą polecamy Bożemu miłosierdziu.

 

INNE OGŁOSZENIA


1. Wójt Gminy Milówka informuje o naborze wniosków o dofinansowanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy do 14 lipca br.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Dzieci potrzebują przede wszystkim miłości, zrozumienia i wsparcia ze strony dorosłych.
Osoby chętne do tworzenia rodzin zastępczych – w celu uzyskania dokładnych informacji – proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, przy ul. Ks. Stanisława Słonki 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00 (tel. 33 861 94 19, 861 93 36)

NIECH PAMIĘĆ O NICH NIE ZAGINIE…

     Decyzją Rady Sołeckiej w Milówce z dnia 10 lutego br. został powołany Komitet Organizacyjny do wykonania tablic poświęconych ofiarom I i II wojny światowej z Gminy Milówka poległych w obozach koncentracyjnych, łagrach i miejscach kaźni.
     Serdecznie prosimy, aby żyjący krewni, sąsiedzi, znajomi, zgłosili nazwiska i imiona ofiar z krótką informacją o nich. Informacje te należy zgłaszać do kancelarii parafialnej do końca czerwca br.
     Liczymy na odzew o tych osobach. Tym, którzy złożyli swoje życie za Ojczyznę, należy się szacunek i pamięć. Niech na zawsze pozostaną w pamięci następnych pokoleń.