XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 SIERPNIa 2017

1. Przeżywamy 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Z tej racji zapraszamy dzisiaj po mszy św. godz. 18.00 na procesję różańcową ul. Rynkową i Nową. Tych, którzy byli przed południem na mszy św. zapraszamy na samą procesję. Kto może niech przyjdzie w stroju regionalnym i ze świecą. Uczcijmy Matkę Bożą Fatimską, która prosiła o modlitwę różańcową i pokutę.

2. W poniedziałek – 14 sierpnia - o godz. 17.00 nasza schola zaprasza na różaniec i śpiew pieśni maryjnych: „Matko Wniebowzięta, Tobie śpiewamy”. W tym czasie będzie okazja do spowiedzi św. W ten sposób rozpoczniemy świętowanie naszego odpustu parafialnego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. We wtorek – 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia NMP - patronki naszej parafii. Serdecznie zapraszamy na msze święte, które będą odprawiane tak jak w niedzielę. Kazania będzie głosił ks. prałat Władysław Nowobilski, proboszcz z Ciśca, który w tym roku obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa. On również o godz. 11.30 odprawi sumę odpustową w intencji wszystkich Parafian. Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości, również strażaków OSP, orkiestrę, Chór milowiecki, Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły regionalne, dzieci komunijne i do sypania kwiatów. Prosimy o przyjście w strojach ludowych. Rano o godz. 6.30, tak jak w każdą niedzielę, będą Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, a po południu o godz. 17.30 - nieszpory maryjne. Niech to będzie radosne święto naszej wspólnoty. Chcemy podziękować Panu Bogu i Matce Bożej Wniebowziętej za opiekę nad mieszkańcami parafii i gośćmi. Po mszach św. pod chórem będzie można nabyć dwie książki ks. prałata Władysława Nowobilskiego o historii jego posługi kapłańskiej i o budowie kościoła w Ciścu.

4. W odpust i przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na remonty w budynkach parafialnych. W ostatnim czasie odnowiono żyrandole w prezbiterium (dziękujemy ofiarodawcom na ten cel), wyremontowano gabloty informacyjne przed kościołem, wyremontowano kaplicę na Prusowie i wymieniono część instalacji elektrycznej w kaplicy św. Antoniego. Prosimy o życzliwe wsparcie. Bóg zapłać ofiarodawcom!


INNE OGŁOSZENIA

* Urząd Gminy Milówka prowadzi do 18 sierpnia br. nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu.

* Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce ogłasza, że trwa nabór do rocznej szkoły policealnej – kierunek: opiekun medyczny i do klasy drugiej 2 – letniego liceum dla dorosłych. Opiekun medyczny to zawód przyszłościowy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach opieki i w szpitalach jako personel pomocniczy. Nauka w szkole jest bezpłatna!

* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce informuje, że od maja do grudnia 2017 roku realizuje Projekt pt. „STOP PRZEMOCY W GMINIE MILÓWKA” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2017”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach w/w projektu można uzyskać fachową pomoc i wsparcie terapeutów w Punkcie Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Milówce ul. Jana Kazimierza 123.
Telefon: 33 8637190 wew. 38 lub 33 8637767.
   Punkt Profilaktyki i Pomocy Rodzinie świadczy usługi w zakresie:
- porady prawne - w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00
- fachowa pomoc i wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc - w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 17.00
- wsparcie terapeutyczne w ramach socjoterapii dla dzieci z rodzin z występującym problemem przemocy, bądź zagrożonych przemocą
- Szkoła dla rodziców.
- pomoc psychologiczna - w każdy wtorek w godz. 15.00 – 19.00
- pomoc terapeutyczna - w każdy poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00.
W celu skorzystania z w/w ofert prosimy o kontakt pod nr telefonu 33 8637767.