Kaplica Św. Antoniego Padewskiego (przy ul. Jana Kazimierza)

1716 r. - Jak podaje w kronice parafii milowskiej, jej autor Andrzej Komoniecki, w kwietniu tego roku u przekopy młyńskiej, w pobliżu cudownego źródełka została wybudowana drewniana kapliczka poświęcona Św. Antoniemu Padewskiemu.

1866 r. - Drewniana kapliczka została rozebrana i na jej miejscu rozpoczęto budowę nowej kaplicy murowanej.

1881r. - Prace przy nowej kaplicy szły bardzo wolno i budowę zakończono dopiero po roku 1886, gdy miejscowi żydzi wyrazili chęć zakupienia jej terenu na wybudowanie w tym miejscu synagogi.

1997 r. - Przeprowadzono wymianę pokrycia dachowego, łącznie z więźbą, która została uszkodzona w roku 1945 podczas wysadzania mostu przez wycofujące się oddziały niemieckie. Kaplica została gruntownie pomalowana.

Wewnątrz kaplicy należy zwrócić uwagę na obraz Św. Antoniego pochodzący prawdopodobnie z pracowni Jana Matejki. W ołtarzu głównym znajduje się 12 obrazów, które mogą być wymieniane z okazji ważniejszych świąt.

Krzyż znajdujący się na wieży pochodzi z roku 1774.

Legenda mówi, że pierwszym fundatorem kaplicy, wówczas drewnianej, był Jan III Sobieski: Drogą wiodącą przez plac, na którym stoi teraz kaplica, szło trzech zakonników i tutaj spoczęli. Ze swoich tobołków wyjęli coś do jedzenia, a po posiłku jeden z nich wziął kozik i wykrzesał nim na drzewie krzyżyk z napisem „Antoni, Stanisław, Kazimierz”. Parę miesięcy później tą samą drogą szedł król Jan III Sobieski na Węgry i w tym samym miejscu spoczął. A gdy zobaczył krzyżyk, rozkazał żołnierzom ściąć drzewo i zrobić z niego krzyż. Złożył na nim podpis i powiedział do żołnierzy: „Jak wszystko pójdzie szczęśliwie i będziemy tędy wracać, to wybudujemy z drzewa kapliczkę na cześć św. Antoniego”. Jak obiecał, tak też zrobił.

Murowana duża kaplica została wzniesiona w 1881 r. ze składek parafian, w miejscu XVIII-wiecznej drewnianej. Obraz św. Antoniego do głównego ołtarza zamówiono w Krakowie, w pracowni Jana Matejki.

Źródło:
Tekst pochodzi z książki Urszuli J. Własiuk „Jestem synem tej ziemi.... Szlaki Papieskie; Przewodnik tom IV Beskid Żywiecki”; Edycja Świętego Pawła, 2012