W czwartek – 11 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Katolicy mają obowiązek uczestniczenia we mszy św. (dyspensa ks. Biskupa zwalnia z tego obowiązku jedynie ludzi starszych, chorych i odczuwających lęk przed zarażeniem). Msze św. będą odprawiane tak jak w niedzielę, czyli o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. W kaplicy w Szarem jedna msza św. o godz. 9.00.


PROCESJA BOŻEGO CIAŁA

W tym roku procesja Bożego Ciała będzie miała inny przebieg. Przejedziemy dwoma samochodami z Najświętszym Sakramentem ulicami naszej parafii prowadzeni przez samochody strażackie. Prosimy, aby w żaden sposób nie stroić ulic, ale zadbać o pojednanie w rodzinach, sąsiedztwach, przyozdobić swoje domy (święte obrazy, emblematy w oknach, flagi narodowe). Oczekiwanie na przejazd wypełnijmy modlitwą. W czasie przejazdu stoimy i modlimy się na terenie swojej posesji lub przy trasie przejazdu. Nie traktujmy tego jako widowiska, ale jako religijne przeżycie, spotkanie z Jezusem, który przybywa, aby pobłogosławić nas i miejsce, w którym mieszkamy. Zaprośmy Jezusa do swojego serca i do swojego domu.

PLAN PRZEJAZDU Z PANEM JEZUSEM

I trasa: (od godz. 10.30) ul. Grunwaldzka; starą drogą na Szare Suche; przejazd przez całe Szare (od góry) do Rakockiego Koła; Os. Grunwaldzkie: Klonowa; Jodłowa; Lipowa; Grunwaldzka; Rzeczna (powrót); Grunwaldzka (do ronda) i pod kościół

II trasa: (od godz. 12.30) Plac Wolności; Jagiellońska (do granicy z Rajczą); powrót i dalej:  Graniczna; Wspólna; Górska; Wąska; Tartaczna; Wesoła; Ogrodowa;
Turystyczna (do skrzyżowania z Kol. Prusów); Za Kopcem; Kosorki; Stara Szkoła; powrót ul. Turystyczną z wjazdem na Potokową i Stromą;
Jagiellońska; Sosnowa; Krzywa; Leśna; Słoneczna; Beskidzka (do cmentarza)

III trasa: (od godz. 12.30) od kościoła do ronda i 1000-Lecia; Nowa; Dworcowa;  Rynkowa; Miodowa; Czarna; 1 Maja; Łęgowa; Jagiellońska; Plac Quirinich; Targowa (do granicy z Nieledwią); Wczasowa; Pod Syberią, powrót Targową, Jagiellońska; Parkowa; Sportowa; Wiosenna i pod kościół

IV trasa: (od godz. 14.00) Piekarska; Wodna; Plażowa; powrót Jana Kazimierza
(w kierunku ronda); Garncarska; Długa; Piastowska (powrót); Piwowarska; Kałuża;
Jana Kazimierza; Kamienna (powrót); Kaflarska (do torów); Kolejowa; Torowa;
Jana Kazimierza; Jasna; Polna; Wierzbowa; Głęboka; Boczna; Jana Kazimierza (do PSB) i na Mały Cisiec: Plac Grzegorzków (powrót); Cisowa; Akacjowa; Trakt Cesarski (do ul. Łącznej) powrót; Lipowa; Cisowa; Łączna;
Kard. Wyszyńskiego; Tynionka; Kępa; Piłsudskiego; Witosa; Jarców (powrót);
Kolonia Kępki; Gen. Hallera; Kaflarska (za torami);
Beskidzka; Lazurowa (powrót); Beskidzka do cmentarza i pod kościół

V trasa: (od godz. 14.00) Jagiellońska; Leski; przejazd na Koniów; przejazd na Turystyczną; wyjazd na Suchą Górę (pod kapliczkę); Stara Szkoła; Komery; (powrót)
Kosorki; Ficki; Kapliczka; Rondko; Za Kopcem; powrót Aleją Dobrej Matki i pod kościół

Nasz ks. Roman opracował POMOC W PRZYGOTOWANIU DO WIELKANOCY

 

Dzisiejsza niedziela wprowadza nas w Wielki Tydzień, w którym stajemy wobec męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Nasze serca zostają poruszone tajemnicą Jego krzyża. Jakie ma on dla nas znaczenie? Niestety tegoroczne Triduum Paschalne będziemy przeżywać zupełnie inaczej. Ale Pan Bóg nawet z największego zła, potrafi wyprowadzić dobro. Czy więc przez epidemię zmieni się przeżywanie Liturgii? Otóż nie! Zmieni się forma, ale nie treść.
Więc jak najlepiej przeżyć tegoroczny Wielki Tydzień by pogłębić swą miłość do Boga? Po pierwsze krzyż. Wyciągnij go gdzieś z półki ten używany raz w roku na przyjście księdza po kolędzie. A może ten krzyż ze ściany, ściągnij go, przetrzyj z kurzu i postaw na stole. Zapal przy nim świecę. I klękaj przed Nim do codziennej modlitwy. A w Wielki Piątek, kiedy będziesz uczestniczyć w transmisji Liturgii Męki Pańskiej to właśnie ten krzyż ucałuj z miłością.
Gdy będziemy celebrować Drogę Krzyżową, to weź go i trzymaj w rękach. Na pewno większość z nas pamięta ostatnią Drogę Krzyżową papieża Jana Pawła II z Koloseum, gdy z racji choroby za pośrednictwem telewizji łączył się duchowo z modlącymi, gdy trzymał krzyż przytulony do policzka i go ucałował. W ten sposób pokazał nam jak można adorować krzyż.
Po drugie spowiedź by przygotować swe serce. Teraz gdy trudno wyspowiadać się w kościele przez różne obostrzenia, trzeba to zrobić w domu przez uczynienie aktu żalu doskonałego. A jak to zrobić?
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).

Zamieszczony poniżej schemat jest propozycją mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Ustaw krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe zapal przy nim świece.
1. „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

2. Odczytaj wybrany fragment z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)
Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

3. Następnie odmów akty strzeliste:
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.
Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.
Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu

4. Teraz zrób rachunek sumienia – w ciszy
(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

5. WZBUDŹ ŻAL DOSKONAŁY – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.

6. Chwila ciszy

7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

8. Prośby
– Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
– Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
– Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

9. Teraz pomódl się słowami modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

10. Odmów teraz pokutę jaką najczęściej ksiądz zadał ci w czasie spowiedzi.

11. Na zakończenie możesz odmówić fragment z Psalmu 51:
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

12. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Po trzecie Eucharystia.
Niestety też tylko w domu możemy uczestniczyć w Liturgii poprzez środki masowego przekazu i przyjąć Komunię Świętą duchowo.
Komunia duchowa to łączność człowieka z Jezusem eucharystycznym. Realizuje się przez pragnienie przyjęcia Komunii sakramentalnej. Przyjmować komunię duchową to jednoczyć się z Jezusem eucharystycznym obecnym w Eucharystii. Jednocześnie to pragnienie – jak pisze św. Paweł w liście do Galatów – posiada swój fundament w wierze ożywionej przez miłość (Gal 5,6).
Jak przyjąć komunię duchową?
Po prostu pragnieniem, dlatego nazywamy ją również komunią pragnienia. Wyraźmy taką serdeczną prośbę, żeby Pan Jezus raczył przyjść do mnie i być ze mną, chociaż nie mogę Go przyjąć sakramentalnie, można kierować do Niego to pragnienie, słuchając radiowej, telewizyjnej czy nadawanej przez internet mszy świętej; albo łącząc się duchowo z mszą św. odprawianą w najbliższym kościele. Dobrze jest wtedy najpierw upokorzyć się przed Panem Jezusem i wyznać Mu swoją niegodność, i dopiero potem prosić Go o przyjście do swej duszy, gdy nie możesz Go teraz przyjąć sakramentalnie.

Np. jak to proponuje papież Franciszek :
Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.
Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii.
Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł.
Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu.
Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie!
Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci.
Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję
Potem odmów modlitwę, którą odmawiasz gdy przyjmujesz Komunię Świętą.
Jeśli zrobisz to z wiarą, to te wszystkie niedogodności nie przeszkodzą ci w dobrym przeżyciu Triduum Paschalnego. Więc w nadchodzącym tygodniu wycisz serce, zwolnij tempo życia, abyś nie przeszedł obojętnie obok największych tajemnic naszej wiary.

PLAN KOLĘDY 2019 - 2020

 

PIĄTEK 27 XII 2019 – OD GODZ. 9.00
1) Koniów, Sucha Góra, Zwalisko, Kędziorka, Komery – ks. Grzegorz Lach
2) ul. Turystyczna bez Potokowej – ks. Roman
3) Leski i ul. Jagiellońska (od Rajczy) do ul. Granicznej – ks. Wojciech
4) Za Kopcem – ks. Marcin
5) SZARE z góry – od p. Haręża do p. Kuśnierz (nr 119) – ks. Proboszcz

SOBOTA 28 XII 2019 – OD GODZ. 9.00
1) Osiedle Grunwaldzkie i ul. Grunwaldzka (do p. Kabacik) – ks. Marcin
2) ul. Targowa, Wczasowa, Pod Syberią (od Nieledwi) – ks. Roman
3) ul. Jagiellońska (od ul. Granicznej) do ul. Tartacznej (po obu stronach) i ul. Tartaczna – ks. Wojciech
4) SZARE - Od rodziny Roczyna (nr 118) do rodziny p. Tadeusza Pytla (nr 91) – ks. Proboszcz

PONIEDZIAŁEK 30 XII 2019 – OD GODZ. 9.00
1) Kosorki, Ficki – ks. Grzegorz Lach
2) ul. Jagiellońska od torów do centrum (str. Soły) i ul Zacisze oraz ul. 1 Maja – ks. Roman
3) ul. Górska i Wąska – ks. Wojciech
4) ul. Piwowarska i ul. Długa – ks. Marcin
5) SZARE od rodziny p. Jacka Pytla (nr 88) do p. Białożyt (nr 63) – ks. Proboszcz

CZWARTEK 2 I 2020 – OD GODZ. 9.00
1) ul. Jagiellońska od ul. Tartacznej do ul. Wesołej z ul. Wesołą, c.d. ul. Jagiellońskiej do ul. Ogrodowej z ul. Ogrodowa, c.d. ul. Jagiellońskiej do mostku – ks. Wojciech
2) ul. Dworcowa i ul. Nowa – ks. Roman
3) MAŁY CISIEC – od Państwa Fender do Pani Stanisławy Pajestka; MAŁY CISIEC – od Pana Józefa Maślanki do Pani Janiny Grzegorzek – ks. Marcin
4) SZARE - Od rodziny Bury (nr 54) do rodziny Plekaniec (nr 207) – ks. Proboszcz

PIĄTEK 3 I 2020 – OD GODZ. 9.00
1) ul. Graniczna i ul. Wspólna (od godz. 15.00) – ks. Wojciech
2) ul. Parkowa i ul. Sportowa – ks. Roman
3) CISIEC – ul. Kardynała Wyszyńskiego (domy pod fabryką do rodziny Pietrysów) i Plac Grzegorzków – ks. Marcin
4) ul. Rzeczna i ul. Grunwaldzka (do mostu po obu stronach) -  ks. Grzegorz Lach

SOBOTA 4 I 2020 – OD GODZ. 9.00
1) ul. Beskidzka i ul. Lazurowa – ks. Wojciech
2) ul. Tysiąclecia (od torów) i domy przy rondzie od ul. Jagiellońskiej, ul. Piekarska i Wiosenna – ks. Roman
3) ul. Witosa i ul. Kolonia Kępki  – ks. Marcin
4) SZARE - od rodziny Zawada (nr 194) do rodziny Kalfas – ks. Proboszcz

NIEDZIELA 5 I 2020 – OD GODZ. 14.00
1) ul. Leśna – ks. Wojciech
2) ul. Kolejowa i ul. Józefa Szczotki – ks. Roman
3) ul. Hallera  – ks. Marcin

WTOREK 7 I 2020
1) ul. Torowa – od godz. 15.00 – ks. Wojciech
2) ul. Jagiellońska od torów do ul. Łegowej i ul. Łęgowa i ul. Jagiellońska od ul. Łęgowej do Centrum po stronie kościoła – od godz. 13.00 – ks. Roman
3) ul. Grzegorzków, ul. Jana Kazimierza do ul. Wierzbowej  i ul. Wierzbowa, ul. Głęboka, ul. Boczna i ul. Jana Kazimierza do p. Szczotków – od godz. 13.00 – ks. Marcin
4) SZARE - Od rodziny Wójcik (nr 10) do pani Anny Białożyt – od godz. 9.00 i ul. Kasztanowa – od godz. ok. 12.00 - ks. Proboszcz

ŚRODA 8 I 2020
1) ul. Leszczynowa, ul. Zielona, ul. Jagiellońska c.d. od mostku do Snozy – od godz. 15.00 – ks. Wojciech
2) ul. Rynkowa i Czarna – od godz. 13.00 – ks. Roman
3) ul. Jasna i ul. Polna – od godz. 14.00 – ks. Marcin

CZWARTEK 9 I 2020
1) ul. Jagiellońska od Snozy do torów (str. Soły) z ul. Wikliniarską – od godz. 13.00 – ks. Wojciech
2) ul. Miodowa – od godz. 14.00 – ks. Roman
3) ul. Jana Kazimierza od ul. Jasnej do ul. Kałuży z ul. Na Kamieńcu i ul. Dębową – od godz. 13.00 – ks. Marcin
4) SZARE - Od rodziny Pytel (nr 239) do rodziny Hyla – od godz. 9.00 – ks. Proboszcz

PIĄTEK 10 I 2020
1) ul. Potokowa i ul. Stroma – od godz. 15.00 – ks. Wojciech
2) ul. Kamienna i ul. Krótka – od godz. 14.00 – ks. Roman
3) Kępa od p. Grzegorzków – od godz. 15.00 – ks. Marcin

SOBOTA 11 I 2020 OD GODZ. 9.00
1) ul. Gancarska i ul. Szkolna – ks. Roman
2) ul. Wodna, ul. Plażowa i ul. Jana Kazimierza (strona Soły) do ul. ks. Bednarczyka i ul. Szczotków – ks. Marcin

PONIEDZIAŁEK 13 I 2020
1) ul. Kaflarska - od g. 9.00 - ks. Marcin
2) ul. Piłsudskiego – od godz. 15.00 - ks. Proboszcz

WTOREK 14 I 2020
ul. Kałuży i ul. Wichrowa – od godz. 9.00 – ks. Marcin

PONIEDZIAŁEK 20 I 2020
1) ul. Jagiellońska od Snozy do ul. Leśnej – od godz. 13.00 – ks. Wojciech
2) SZARE - Od rodziny Kubiców i SZARE - SUCHE – od godz. 9.00 - ks. Grzegorz Lach
3) ul. Piastowska – od godz. 13.00 – ks. Grzegorz Lach

WTOREK 21 I 2020 – OD GODZ. 9.00
1) ul. Jana Kazimierza od ronda do ul. Kałuży (po stronie kościoła) i ul. Jana Kazimierza od ul. Bednarczyka do ronda (po stronie Soły) – ks. Roman
2) ul. Sosnowa i ul. Krzywa i  ul. Słoneczna oraz ul. Łączna – ks. Wojciech
3) ul. Mostowa i ul. Grunwaldzka od mostu do ronda – ks. Grzegorz Lach

Codziennie w kościele będziemy modlić się za rodziny i osoby, które w danym dniu przyjmują kolędę. Bardzo prosimy, aby ktoś z początku trasy kolędowej przyjechał po księdza, a ktoś z końca - zadbał o odwiezienie.
Wodę święconą można zabrać w przedsionku kościoła. Świece, krzyż kolędowy i inne można nabyć w Księgarni Katolickiej Cherubinek Pl. Wolności 8b (naprzeciw kościoła).
Jeżeli komuś nie pasuje termin lub godzina wyznaczonej kolędy może ustalić z księdzem, który chodzi w danym rejonie, inny dogodny czas wizyty duszpasterskiej.

INFORMACJA dla PACJENTÓW PRZYCHODNI "MEDYK" W MILÓWCE


W związku z sytuacją sanitarno epidemiologiczna do odwołania:
- Rejestracja do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywać się będzie tylko telefonicznie
- zamknięte są punkty pobrań Diaklin (nie ma możliwości wykonywania badań, ani odbioru wyników)
- nie będą wykonywane badania USG
- szczepienia są zawieszone
- nie będą się odbywać zabiegi oraz porady lekarskie w poradni rehabilitacyjnej w Węgierskiej Górce przy ul Kościuszki 8
- poradnia preluksacyjna jest nieczynna
- salon kosmetologii estetycznej jest nieczynny

Recepty oraz zwolnienia lekarskie można uzyskać tylko poprzez teleporadę.

Każdy pacjent chcący skorzystać z porady lekarskiej powinien zadzwonić do przychodni w celu ustalenia możliwości wizyty. Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja przeprowadzi ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem Sars-CoV-2.

Każdy Pacjent, również bez cech infekcji zgłaszający chęć wizyty u lekarza powinien najpierw uzyskać teleporadę. Tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne Pacjent może zostać umówiony do lekarza na konkretną godzinę. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powinien telefonicznie przełożyć poradę w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (umówione wizyty u specjalistów, np. kardiologa, ortopedy itp.) na inny termin.

Pacjent bez objawów infekcji i podejrzenia o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powinien przybyć na umówioną wizytę w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej nieco wcześniej z powodu konieczności przeprowadzenia badania wstępnego i dezynfekcji.

Teleporad udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Dysponujemy ograniczoną ilością linii telefonicznych, które nasz personel obsługuje na bieżąco. W związku z zaistniałą sytuacją zainteresowanie usługą jest większe, a zatem czas oczekiwania na połączenie może być dłuższy. Prosimy o cierpliwość.
Osoby mające objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (gorączka, bóle mięśni, duszność), lub  podejrzewające, że mogą nim być zakażone prosimy o nie przychodzenie do przychodni, ani na SOR. Proszę zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej i na oddział zakaźny (numery poniżej).
Apelujemy o przestrzeganie zasad kwarantanny. W trakcie nawet krótkiego wyjścia z domu (do sklepu, z psem na spacer, z dzieckiem na plac zabaw) istnieje duże ryzyko zakażenia innych!

W trosce o zdrowie swoje i innych prosimy o przestrzeganie kilku prostych zaleceń zmniejszających ryzyko zakażenia:
- unikanie dużych skupisk ludzi
- niepodawanie ręki na powitanie, można podać łokieć lub skinąć głową
- częste i dokładne mycie rąk mydłem (lub dezynfekcja płynem na bazie alkoholu min 60%)- koniecznie przed przygotowaniem posiłku i jedzeniem, oraz po dotknięciu wszelkich powierzchni na których mogą zbierać się patogeny (np. klamki, pieniądze)
- utrzymywanie odstępu od innych ludzi min 1 metr
- kichanie i kaszlenie w zgięcie łokcia, lub chusteczkę - nigdy w stronę innych ludzi lub towarów w sklepach
- w razie możliwości zostanie w domu

Numery telefonów:

Numery telefonów ZOZ Medyk sp. z o.o.:
Teleporada:
603 929 601
607 968 603
697 290 458

Milówka ul. Dworcowa 31:
Rejestracja:
33 863 71 61,
33 863 76 89

Węgierska Górka ul. Kościuszki 8:
Rejestracja:
33 864 15 15

Żywiec ul. Leśnianka 127:
Rejestracja:
33 471 18 50
33 471 18 51

Inne przydatne numery telefonów:
Stacja sanitarno-epidemiologiczna:
33 861 21 37,
33 866 67 72,
telefon alarmowy: 605 538 283
Oddział zakaźny w Cieszynie:
33 852 15 69

www.facebook.com/ZOZ-Medyk-100734598227943/

 

WYPOMINKI ROCZNE 2019/2020

 

Przed mszą świętą o godz. 8.30

Naszym modlitwom polecają się:
Księża, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Piotr Koszyk, ks. Józef Woźniak, ks. Franciszek Kapuściński, ks. Tadeusz Gergovich, ks. Jerzy Czartoryski, ks. Piotr Pardykuła, ks. Tomasz Ciszek, ks. Henryk Hübner, ks. Stanisław Jasek i wszyscy zmarli kapłani, którzy duszpasterzowali w naszej parafii
Budowniczy i fundatorzy kościoła

a także świętej pamięci:

Maria Witos z mężem Władysławem
Maria Sporek z mężem i dwoma synami
Rozalia i Władysław Kąkol z rodzicami
Tomasz Beker
Bronisława i Jakub Porębscy
Stanisław Waligóra z żoną Franciszką
Stefan Szczotka z żoną i synem Władysławem
Maria i Władysław Ślezińscy z synową Anną
Aniela i Franciszek Szpak
Zofia Świeca z córką Barbarą
Tadeusz i Jadwiga Sołtysek
Maria i Mieczysław Kubieniec
Władysław i Joanna Grzegorzek z córka Teresą
Karol i Julia Kąkol
Jan Witos z teściami
Mateusz Wędzel
Jacek Piłat
Adolf Tichawski z żoną Anną i wnukiem Jakubem
Anna Piętka
Franciszek i Anna Misiarz z synem Tadeuszem
Agnieszka Gwizdoń
Irena i Tadeusz Bilewscy
Franciszek Szeląg z teściami
Karol Szeląg
Michał Pawlus z żona Wiktorią i synem Władysławem
Bernard Goszka z żoną Marią i synami: Józefem i Piotrem
Andrzej Drożdż
Tadeusz Janota
Zbigniew i Michalina Dudek
Krystyna Kożdoń z rodzicami
Marta Czekaj z rodzicami
Helena Gazur z mężem
Maria i Stanisław Wojnar z rodzicami
Jan i Aniela Ciupka
Karol i Anna Szczotka
Zofia Szczotka
Helena Wasiak
Włodzimierz Korytkowski z ojcem Bronisławem
Jan Roczyna z żoną Marią, synem Kazimierzem i zięciem Januszem
Aniela i Franciszek Kąkol
Maria i Wojciech Kąkol
Marian Pryszcz z rodzicami
Kazimiera Żyrek
Stanisław, Wiktoria i Franciszek Żyrek
Maria i Władysław Pułka
Helena Faracik
Rozalia Kaczor     
Marcin Bochenek
Zofia i Stanisław Witos
Anna Biegun z mężem Janem i synem Karolem
Józef Śleziak z żoną Ireną i synami
Franciszek i Ludwika Zeman z rodzicami z obu stron
Michał i Helena Jopek z rodzicami z obu stron
Tadeusz Karkut z synem Ryszardem
Jan Wojciuch z żoną Joanną i z rodzicami
Jan Kubica z rodzicami i teściami
Czesław Szczotka z chrzestnym Janem
Antoni Szczotka z rodzicami i teściami
Jan Gryglak z żoną Rozalią
Józef Piątek z żoną Emilią
Alina Ciapała z siostrą Genowefą
Karol Tlałka z żoną Franciszką
Władysław Tlałka     
Antoni Tlałka
Franciszek Sołtysik z żoną Rozalią
Stanisław Bury z żoną i szwagierką
Grzegorz Łuczak
Anna Zawada z mężem i synem Antonim
Józefa i Jan Marszałek
Elżbieta i Ignacy Paluch
Stanisław Sołtysek
Karol Sołtysek z żoną Józefą i synem Edwardem
Michał Wiercigroch z żoną Wiktorią
Jan Zając z żoną Marią
Dominik, Franciszka, Bronisław i Tadeusz Zając
Jakub i Anna Madejczyk
Wojciech i Regina Zając
Stanisława i Jan Kupczak
Stefania Jasiurowska
Józef, Stanisław i Maria Maślanka
Stefania i Mieczysław
Zmarli z rodziny Nowaków i Leśniaków
Józef Ślebioda z żoną Antoniną, rodzicami i siostrą Anną
Anna i Władysław Motyka z córką Marią, synami: Andrzejem i Stanisławem
Aniela Ciupka z mężem i córką Marią
Edward Łajczak z rodzicami i teściami
Zmarli z rodziny: Pawlus, Łajczak, Sobel i Goszka
Stanisław Witos z rodzicami i teściami
Jan Kohut z synami: Michałem i Stanisławem
Anna i Jan Kuśnierz
Antonina Sobel z rodzicami
Zofia i Franciszek Jeleśniańscy z synem Janem
Jadwiga i Józef Waligórowie
Róża Maślanka
Bronisław Strzałka
Augustyn Kosytorz z żoną Emilią
Michał Maślanka z żoną Wiktorią
Jan Juraszek z żoną Władysławą
Antoni Zeman z matką Wiktorią
Rudolf Zeman z żoną Józefą, synem Wojciechem i wnukami
Maksymilian Śleziak z rodzicami
Maria i Józef Brzuśnian
Ludwik Salamon z żoną Barbarą i rodziną
Jan Fijak z dwiema żonami i rodziną
Małgorzata Piątek
Antoni Maślanka z żoną Cecylią i rodzicami
Karol Pawlus z rodzicami
Aniela Słowik z mężem Ludwikiem
Rozalia Słowik z mężem Wojciechem
Kazimierz Kalfas
Wojciech Kupczak
Stanisława i Antoni Klimasara
Michał Kąkol z żoną Anną
Jan Sznajdrowicz z żoną Marią
Jan Tokarczyk z żoną Marią i synem Stefanem
Jan Caputa z żoną Józefą
Jan i Stefania Butor z dwoma synami i rodzicami
Jan Witos z rodzicami
Rozalia Tyc z córką Genowefą i rodzicami
Józef Gluza z żoną Wiktorią
Karol Talik z żoną Marią
Józef Pysz z rodzicami: Bronisławą i Mieczysławem
Bolesław Łodziana z żoną Anną
Maria Omyła
Franciszka Śleziak
Stanisław Maślanka
Karolina Maślanka z mężem Adamem
Ludwika Ciapała z mężem Michałem
Franciszek Plata z rodzicami
Waleria Omyła z mężem Janem
Ludwika Zawada z dwoma mężami i synem Michałem
Henryka Bąk
Jan Witos z żoną
Franciszek Motyka z żoną Antoniną, córkami i synem
Jan Ciupka z rodzicami
Maria i Andrzej Bieniek
Stefania i Eugeniusz Bieniek
Regina i Szczepan Stokłosa
Stanisław Strzałka
Antoni Witos z żoną Stefanią, synem Jerzym i córką Anielą
Władysław Pawlus
Maria Motyka z mężem
Anna Pawlus z mężem
Adam Morzyniec
Anna i Józef Szczotka
Maria i Jan Motyka
Marianna i Ludwik Sobel
Ryszard Górski z synem Mirosławem
Wiktoria Górska
Karol Matuszek
Stanisław Gaweł z rodzicami
Wojciech Gaweł z żoną
Franciszek Kukuczka z córką i synem
Wiktoria Sołtysek z mamą i bratem
Józef Krutak
Karolina Maciejowska z mężem Franciszkiem
Franciszek Berek z synem Grzegorzem
Franciszek i Maria Maślanka z rodziną
Karol Łagosz z żoną Józefą, synem Zbigniewem i synową Leokadią
Władysław Jeleśniański z siostrą Elżbietą
Helena Jeleśniańska
Ludwik Morawiec z żoną Marią i synem Bernardem
Rajnard Morawiec z żoną Łucją
Karol Koźlik z żoną Jadwigą
Antoni Kąkol z żoną Barbarą
Wawrzyniec Zeman z żoną Karoliną
Michał Gawlas z żoną Stanisławą
Jan Kąkol z żoną Walerią
Bolesław Talik z ojcem
Aniela Bułka z mężem Stanisławem
Ryszard Kurek z rodzicami i dziadkami
Karolina Węglarz
Aniela Zeman
Stanisław, Stefania i Jan Czernek
Franciszek i Ludwika Ciupka
Józef Szczotka z rodzicami
Feliks Miodoński z żoną Bronisławą i rodzicami z obu stron
Stanisław Kąkol z teściami
Antoni Szczotka z żoną Marią i rodzicami z obu stron
Maria i Józef Kabacik
Lubomir Mużny z rodzicami
Władysław Jaszczurowski z synem Stanisławem
Franciszek Porębski
Stefania i Stanisław Pluta
Kinga i Benedykt Neznal
Stanisław i Regina Janota z wnukiem Wiesławem
Ludwik i Maria Zawada
Kazimierz i Aniela Jarek
Helena Janota
Tadeusz Janota
Jan i Sabina Wędzel
Jerzy Fiedor
Jakub i Anna Madejczyk
Józef i Franciszka Dziedzic
Stanisław Tyc z rodzicami
Maria Dziergas z mężem
Aniela Wojciuch z mężem
Ludwika Plata z mężem
Barbara Kamieńska
Dominik Czadankiewicz z żoną Anną
Józef Witos z synem Jackiem
Stanisława Maciejowska z dwoma mężami
Zofia Maciejowska z mężem Józefem i synem Mieczysławem
Urszula Maciejowska
Tadeusz Broniewski
Karol Grzegorzek
Tomasz Drożdż z żoną Wiktorią
Franciszek Drożdż z żoną Herminą
Franciszek Tlałka z żoną Anną
Maria Kąkol z mężem Ludwikiem i synami: Józefem i Franciszkiem
Anna i Józef Jarco z dwoma zięciami
Władysław Maślanka
Karol Skowron z żoną Marią
Stanisław Śleziak z żoną Elżbietą
Tomasz Śleziak z żoną Franciszką
Stanisław Greń z synem Mieczysławem
Wojciech Zeman
Jan Ciapała z żoną Emilią
Antonina Kuchejda z mężem Janem i córką Zofią
Wojciech Witos z żoną Weroniką i z córkami: Anielą i Emilią
Jan Maciejowski z rodzicami: Antonim i Anną oraz siostrami: Marią i Anielą
Karol Dziobek z żoną Emilią
Konrad Mrozek z żoną Marią i synem Hubertem
Władysław Michalski z żoną Franciszką
Maria Jeleśniańska z mężem Franciszkiem
Genowefa Waligóra z mężem Tomaszem i synami
Maria Węglarz z mężem Karolem
Anna Cepcarz z rodzicami
Lucjan Nowos
Maria Nowos z mężem Bronisławem
Maria Nowos z mężem Janem
Aniela Drożdż z mężem Józefem i synem Tadeuszem
Irena Bilewska z mężem Tadeuszem
Zdzisław Hruby
Jan Sołtysek
Franciszek i Helena Sołtysek
Maria Pawlus
Mikołaj i Wiktoria Szewczyk
Michał Kocoń z rodzicami
Wojciech Butor z żoną Julią, synami: Kazimierzem i Stanisławem i zięciem Michałem
Franciszek Sikora z żoną Joanną i rodzicami z obu stron
Jadwiga Witek
Stefania i Władysław Witek
Zofia i Andrzej Gaweł z rodzicami i rodzeństwem
Stanisław Stańco z synem Franciszkiem i wnukiem Adamem
Józef i Michalina Maślanka
Antoni Sołtysek z żoną Władysławą
Władysław Piecuch z żoną Karoliną
Stanisław Szczotka z rodzicami
Maria i Stanisław Dziedzic z synami
Karol Siedlak z żoną, matką i bratem
Tomasz Grzegorzek
Jan Langer
Franciszka Szczotka z mężem Wojciechem
Maria Pytlarz z mężem Józefem
Rozalia Pytlarz z mężem Janem  i synem Stanisławem
Maria Maślanka
Wiktoria Maślanka z mężem Wojciechem
Krzysztof Bielesz
Mariusz Bielesz
Emilia Kurowska z mężem Janem
Weronika Włoch
Monika Włoch
Franciszek Szczotka z żoną Anną i rodzicami
Marian Łasut z synem i synową
Karol Grzegorzek z żoną Krystyną
Jan Dziedzic z żoną Barbarą
Helena Żylewicz
Filomena i Władysław Motyka z rodzicami
Anna i Władysław Cepcarz z rodzicami
Władysław Żyrek z synem Janem
Ewa Łuka
Dariusz i Władysława Ruszkowscy
Franciszek Maciejowski z rodziną
Władysław Kumorek z synem Krzysztofem
Antoni Zawada z żoną Wiktorią i dwoma synami
Leon Górecki z siostrami: Weroniką i Stefanią
Karol Juraszek z żonami: Marianną i Elżbietą
Tomasz Halik z żoną Marianną
Józef Górecki z żoną Marianną i synami: Janem i Romanem
Tadeusz Wojciuch z teściami: Józefem i Marią Malik
Michał Miś z żoną Józefą i dziećmi
Mieczysław Miś z córką Barbarą
Marian Słowik
Anna Słowik
Tadeusz Wiercigroch
Michał Zwoliński z żoną Franciszką i synem Janem
Franciszek Kaniuch z żoną Marią i synem Józefem
Stefania Grzegorzek
Franciszek Zwoliński
Jan i Elżbieta Słowik
Eugeniusz Skrzypek
Emilia Maślanka z synem Józefem i mężem Władysławem
Anna Zwardoń z synem Antonim i mężem Wojciechem
Genowefa Puto z siostrą Małgorzatą
Kazimierz Waligóra z rodzicami
Andrzej Witos z rodzicami
Stefan Rodak z Różą
Franciszek Golec z żoną, synem i synową
Jadwiga Wojtas z rodzicami i teściami
Ludwika i Jan Zwolińscy z córką Marią i wnukiem Antonim
Emilia i Stanisław Zwolińscy
Franciszka i Tomasz Kąkol z synem Mieczysławem
Zmarli z rodziny Zawadów
Elżbieta Marszałek z mężem Janem
Aniela Marszałek z mężem Janem
Barbara Jurczak
Wojciech Wojtyła
Fryderyk i Franciszka Hubka
Maria Krzuś z mężem Stanisławem
Maria Gaweł
Józef Kuśnierz
Teresa i Walter Mikołajec z rodzicami
Jan z żoną Hildegardą
Adelajda z mężem Emilem
Małgorzata, Teodor i Gerhard z rodzicami oraz Grzegorz
Rozalia Wajdziak z mężem Michałem i rodzicami
Tadeusz Wajdziak
Kazimierz Wajdziak
Siostra Olimpia Pawlus z rodzicami: Wojciechem i Anną
Józef Chowaniec z żona Franciszką
Zmarli z rodziny Pawlusów i Michalskich
Franciszek Zeman z synem
Antoni Białoń z rodzicami
Franciszka Zeman
Jan Zeman
Franciszek Gluza z żoną
Bogusława Pajestka z siostrą
Antoni Pajestka z żoną
Kazimierz Porębski z rodzicami i rodzeństwem
Mieczysław Waluś z rodzicami
Maria Kubica z rodzicami
Jan Jarco z żona Franciszką, córkami i synem
Maria Jarco z rodzicami i braćmi
Wojciech Kalfas z dziadkami
Maria Kamieńska z mężem Andrzejem
Franciszek Kalfas z wnukiem
Zmarli z rodziny: Bednarz, Grzegorzek, Zawada i Dziedzic
Stanisław Matuszny z rodzicami
Maria Michalska z mężem
Anna Salamon z mężem
Anna Pawlus z mamą
Jan Łajczak z żoną Anną
Mieczysław Szczotka z żoną Emilią
Karol Grzegorzek    
Karol Dziedzic z żoną Anną
Dominik Grzegorzek z żoną Barbarą
Stefan Dziedzic z żoną Franciszką
Zofia Czekaj z mężem Karolem
Maria Szczotka z mężem Michałem
Aniela Szczotka z mężem Andrzejem
Franciszek Pytel z żoną Bronisławą, rodzicami i synem Wiesławem
Marian Buchman z żoną Zofią i rodzicami
Aleksander Kwiatkowski z bratem i rodzicami
Ludwika Gisztl
Karol Ficek z żoną Marią
Małgorzata Kąkol
Stanisław Kąkol z żoną Marią
Jakub Wędzel z żoną Pauliną
Aniela Grzegorzek z mężem Karolem
Franciszka Jopek z mężem Stefanem
Piotr Fedorko z żoną Marią i rodzicami z obu stron
Tomasz Kręcichwost z żoną Franciszką i synami
Władysław Kocoń z żoną Rozalią
Wanda Kręcichwost
Józef Szpak z żoną Marią
Jan Pryszcz z żoną Marią i synem Marianem
Jan Dadak z żoną Anną i synem Stanisławem
Jan Śleziak z żoną Marią i rodzicami
Franciszek Wiercigroch z żoną Marią
Józef Tyc z żoną Krystyną
Franciszek Tyc     Jan Hutyra
Stanisław Urbański z żoną Anną
Józef Michalski z żoną Krystyną
Stanisław i Franciszka Kochutek z synami: Michałem, Franciszkiem i Stanisławem
Ludwika i Jerzy Lach
Anna i Adam Michalec z rodzicami
Genowefa i Zygmunt Tomiczek z rodzicami
Wojciech i Józefa Żyrek z synem Józefem
Stanisław Szeląg
Emil Błasiak z rodzicami
Kazimierz Wójtowicz z żoną
Ludwik Śleziak z żoną
Gerard Matuszek z rodzicami
Ignacy i Anna Dróżdż z rodziną
Irena Matlachowska
Józef Porębski z żoną Julią i córką Moniką
Józef Orawczyk z żona Marią
Leon Grabowski z dwiema żonami
Kazimierz Tabacarz z żoną Ewą
Edward Tabacarz z córką Anną
Stanisław Sołtysek z żoną Rozalią
Jan Kliś z żoną Anną
Marek Sołtysek
Stanisława Fiedor z mężem
Maria Sołtys
Ludwik Zeman z żoną Anielą, rodzicami i córką Genowefą
Franciszka i Stanisław Brączek z synem Antonim
Mieczysław Berek z żona Heleną i synem Zbigniewem
Franciszek Jędrzkiewicz
Zygmunt Maślanka z rodzicami i dziadkami
Jan Kaleta z żoną Zofią i synami: Franciszkiem, Michałem Tadeuszem i Piotrem
Anna Majer z mężem Władysławem i synem Piotrem
Anna Worek z mężem Józefem i synem Janem
Jan Krajewski z żoną Reginą
Jan Gluza z żoną Teresą i synem Bolesławem
Agnieszka Marosz z mężem
Florian Michalski     
Maria Studencka
Franciszka Brzuchańska z mężem
Bolesław i Helena Cichy
Ludwika i Józef Maciejowscy z dwoma synami
Stefania i Karol Kasztelnik
Andrzej Iwanek z rodzicami
Piotr Dydyński z rodzicami
Jan i Anna Szczotka z rodzicami z obu stron


Niedziela przed mszą świętą o godz. 10.00

Maria i Stanisław Beker
Irena i Józef Humaj
Rafał Wiercigroch
Stanisława i Władysław Białek
Maria Śleziak
Anna Szewczyk
Maria i Stanisław Berek z synem Władysławem
Aniela i Stanisław Wróbel z synem Andrzejem
Maria Zeman   Aniela Śleziak
Zofia i Stanisław Włoch
Józef i Tadeusz Włoch
Stefania Białożyt
Teresa i Bolesław Zawada z rodzinami
Antoni Mikołajczyk
Zmarli z rodziny Chowaniec i Krutak
Anna i Robert Marszałek
Stefania i Józef Golec
Wiktoria i Jan Kąkol
Maria i Jan Biegun
Franciszek i Janina Szczotka z córką Bożeną i wnukiem Tomaszem
Maria Tyrlik z dwoma mężami
Franciszka Kupczak z mężem
Aniela Sobel
Karina Kupczak z mamą
Jan Witos
Bronisław Witos
Mieczysław Krawiec z żoną
Teresa Drożdż z mężem
Maria Jarco z mężem
Wiktoria Łagosz z mężem
Aniela Śleziak z mężem
Stanisław Śleziak
Mieczysław Śleziak
Anna Śleziak z mężem
Maria Gaweł
Zofia Maślanka z mężem i rodziną
Barbara Jazowa
Stanisława Tyc z mężem
Franciszka Kurowska z mężem
Karolina Tyc z mężem
Aniela Kuśnierz
Maria Kuśnierz z mężem
Józef Kuśnierz
Edward Kuśnierz
Aleksandra Tyc
Rozalia Gąska z mężem
Józef Gąska z żoną
Jan Kuśnierz
Bronisława Tyc z mężem
Maria Błażyczek z mężem
Anna Włoch z mężem
Aniela Matuszna z mężem
Józef Kurowski z żoną
Danuta Zawada z mężem
Jadwiga Kuśnierz
Stefania Witos z mężem Antonim
Zbigniew Juraszek
Anna Worek z mężem Karolem i rodzicami z obu stron
Franciszek Kupczak z żoną Zofią, synami Marianem i Kazimierzem oraz wnukami: Barbarą, Tomaszem i Andrzejem
Jan Śleziak z rodzicami
Jadwiga Zawada z rodzicami
Stanisław i Regina Janota
Stefania Czadankiewicz   Czesław Kupczak
Gertruda Krzyż z dwoma mężami
Krystyna i Jan Białończyk
Józef Adrykowski z rodzicami
Anna i Walenty Kupczak z synem Józefem i rodzicami z obu stron
Józef Mościcki z rodzicami i dziadkami
Genowefa i Franciszek Haręża
Paulina i Tomasz Haręża
Barbara i Władysław Michałek
Bronisław Michałek
Wiktoria i Franciszek Waligóra
Marek Klemczak
Stefania i Bogdan Klemczak z rodzicami
Maria i Stanisław Waligóra
Helena i Józef Waligóra z rodzicami
Wiesław Wyszyński
Jadwiga i Marian Wyszyński z rodzicami
Janina i Jan Radziszewscy
Józef Brączek z rodzicami i bratem
Helena i Antoni Szymula
Maria i Rudolf Zawada
Jadwiga i Henryk Tetłak
Maria Motyka z mężem Feliksem i rodzicami z obu stron
Józef Matuszny z rodzicami
Maria Michalska z mężem
Irena Płoskonka z mężem
Halina i Marian Żak z rodzicami i rodzeństwem z obu stron
Anna i Władysław Babiccy z synem Michałem, córką Anielą i synową Michaliną
Helena i Józef Zawada z synami Kazimierzem i Stanisławem i córką Marią
Helena i Władysław Kochutek
Maria i Michał Szczotka
Antoni Szczotka
Jan i Maria Holcman z synami
Janina i Michał Biegun z bratem Franciszkiem
Stanisław Sikora z rodzicami
Franciszek Stańco z żoną, rodzicami i wnukiem Piotrem
Anna Salamon z mężem Józefem i teściami
Wawrzyniec i Zofia Kaszuba z synem Michałem
Józef i Stanisława Wolny
Jadwiga Morek z synem Zbigniewem
Jarosław Talik
Antoni Maciejowski z córka Marią
Zmarli z rodziny Motyków i Maciejowskich
Aniela i Karol Majer z rodzicami
Franciszek Figura
Maria i Stanisław Bury z synem Czesławem i córką Grażyną
Ryszard Tlałka
Maria Tyrlik z mężem i dwoma synami
Emilia Ciapała z mężem
Aniela Sobel
Franciszek Figura z rodzicami
Michał i Franciszka Majer z dziećmi
Karina Kupczak
Franciszka Duraj
Józef Czopek
Zofia Śleziak
Emilia Kupczak
Rozalia i Franciszek Kupczak
Franciszek Kąkol
Jan i Ludwika Zwolińscy z rodzicami
Karol Zwoliński z żoną Anną i synem Janem
Władysław Maślanka z dwiema żonami i synem Wojciechem
Zygmunt i Elżbieta Grzywa z rodzicami
Zofia i Józef Tlałka
Maria i Augustyn Pajestka
Maria i Jan Pajestka z synem Józefem
Weronika i Piotr Batkowscy
Joanna i Tadeusz Rypień
Zofia Pajestka z rodzicami i teściami
Józef i Zofia Szeląg
Antoni i Maria Szeląg
Józefa i Marian Kozieł
Anna i Antoni Bogdał
Adam i Barbara Hytroś
Józef Kochutek z zięciem Józefem Pielą
Władysława i Józef Piwowar
Halina Błacha
Kunegunda, Zygmunt i Stanisław Kąkol
Katarzyna i Franciszek Piwowar
Alicja i Jerzy Morawski
Jan Dywelski
Czesław Malowiec z mamą Zofią
Stefan Borzucki z rodzicami i teściami
Edward Matuszny z rodzicami
Rozalia i Zygmunt Malowiec z synem Romanem
Józef Kupczak z żoną Marią i córką Anną
Jan Bogdał z żoną Stefanią
Paweł Fender z żoną Heleną
Jan Talik z żoną Genowefą
Alicja Zawada
Bronisław Wojnar z rodzicami
Karol i Franciszka Zawada z rodzicami z obu stron
Izabela Rauer
Maria i Roman Kozioł z synem Witoldem
Julian Jurasz z synem Włodzimierzem
Władysław Marszałek z synem Janem i rodzicami
Jan Śleziak z żoną Marią, dziećmi i rodzicami
Józef Kuchejda z pierwszą żoną i rodzicami
Jan Drożdż z rodzicami
Władysław Tetłak z żoną Marią
Stanisława Kupczak z mężem Janem
Wiktoria Waligóra z bratem Franciszkiem
Tomasz Drożdż
Marian Żyrek z teściami
Józef Piwowarczyk z rodzicami, teściami i synem Jerzym
Maria i Franciszek Pytel z rodzicami
Stanisław Hubka z bratem Józefem
Czesław Legierski z rodzicami
Jan Worek z rodzicami i teściami
Michał Sobel z żoną Genowefą i wnukiem Adamem
Edward Tlałka z rodzicami
Andrzej Kąkol z żoną Janiną i rodzicami
Michał Ciapała z żoną Rozalią i zięciem Stanisławem
Jan Szczotka z żoną Marią
Joanna i Władysław Kąkol
Henryk Zięba
Zmarli z rodziny: Łajczak, Grzyb, Pawlus i Pytlarz
Roman Kuzia z teściami
Szczepan Dancewicz z dwiema żonami i synem Antonim
Michał Grzegorzek z żoną Joanną i rodzicami
Antoni Dancewicz z rodzicami
Stanisław Ficoń z rodzicami i teściami
Józef Bogdał z rodzicami: Władysławem i Michaliną oraz siostrą Julią
Aniela Błach z mężem i synem Andrzejem
Maria Kliś z mężem i rodzicami z obu stron
Ludwik Pryszcz z żoną i synami
Władysław Kliś z żoną i zięciem Andrzejem
Eugenia i Kazimierz Wiercigroch
Zofia Iwanek z mężem Stanisławem
Franciszek Witos z rodzicami: Wiktorią i Janem
Elżbieta Zawada z rodzicami: Barbarą i Tomaszem
Michał Piela z synami: Józefem, Marianem i Bronisławem
Karolina Szczotka
Władysław Cojda
Stanisław Sobel z żoną Anną
Wiktoria Wytyczak
Stanisława Hutyra
Janina i Kazimierz Szczotka
Franciszek Hyla z synem Andrzejem
Jan Kubica z rodzicami i rodzeństwem
Hubert Handzel z żoną Martą i synem Piotrem
Grażyna Pliszka
Joanna i Jan Oczkowscy
Stanisława i Mieczysław Dubiel
Czesław Jakubiec z córką, rodzicami i teściami
Bronisława Waligóra z mężem Franciszkiem
Stanisława Kublina
Halina i Stanisław Maciejowscy z rodzicami i rodzeństwem z obu stron
Janina i Józef Walkarz z rodzicami
Jan Walkarz z bratem Stanisławem
Alojzy Drożdż
Anna i Jakub Marszałek
Jan i Karolina Maślanka
Józef Szczotka z rodzicami
Józef i Władysława Bednarz z rodzicami
Stanisław Dobosz
Józefa Pajestka z mężem Stanisławem, synem Janem i córką Anną
Anna Jarco z mężem Franciszkiem
Roman Ciupka z żoną Józefą i córką Joanną
Antoni Zawada
Maria i Rudolf Kąkol z synem Józefem
Jan Kupczak z żoną Franciszką
Czesław Szczotka
Michał Szczotka z żoną Anielą
Stanisław Caputa z synem Henrykiem
Stanisław i Julia Słowik
Franciszek Salamon z rodzeństwem
Władysław Salamon z żoną Zofią i rodzicami
Franciszek Kubica z żoną Marią i rodzicami
Anna Mirek    
o. Ryszard Nitche
Anna Kalfas z mężem Stanisławem i rodzicami z obu stron
Jan, Helena i Michał Tyc
Stefan i Antonina Szczotka
Jan i Stefania Gaweł
Antoni i Franciszka Gaweł
Stanisław i Barbara Gaweł
Stanisław i Franciszka Talik
Karol i Maria Salamon
Michał i Anna Michalscy
Jan i Genowefa Kąkol z synem Adamem
Franciszka i Józef Grzegorzek
Cecylia i Józef Czadankiewicz
Wiktoria Drożdż z mężem Janem i rodzicami
Janina Czadankiewicz z mężem Franciszkiem
Maria Bednarz z mężem Franciszkiem
Anna i Alojzy Bednarz
Aniela i Józef Kasztelnik
Anna i Jan Bednarz
Antoni Bednarz
Franciszek Szczotka z rodzicami
Józef Miś z synem Piotrem
Zmarli z rodziny Misiów i Pawlików
Kazimierz Pajestka z rodzicami
Stefania Hruby z mężem Romanem
Tadeusz Kastelik
Władysław Witos z rodzicami i teściami
Maria i Jan Szpak
Michał Kurowski z synem Józefem i rodzicami: Karoliną i Ignacym
Stanisław Żyrek z żoną Franciszką i synami: Tadeuszem  i Stanisławem
Michał Piela z synem Marianem
Józef Bogdał
Karolina Szczotka
Franciszek Babicki z rodzicami i teściami
Andrzej Białoń z żoną Rozalią
Rozalia Szczotka z mężem Józefem i rodzicami
Franciszka Szczotka z mężem Władysławem i córką
Jan i Maria Szczotka
Wiktoria Krzepina z rodzicami
Wojciech i Józefa Krzepina
Roman Kąkol z rodzicami
Stanisława i Stanisław Kuśnierz
Wiktoria i Franciszek Dróżdż
Piotr Roczyna z synem Pawłem
Józef Iskrzycki z żoną Cecylią i synem Czesławem
Jan Kochutek z żoną Rozalią
Mateusz Okrzesik
Elżbieta i Antoni Okrzesik
Henryk Skalny z synem Maciejem
Michał Kocoń
Regina i Tomasz Kocoń
Władysław Kocoń
Ludwik i Ludwika Dziobek z wnuczką Zuzanną
Józef Pastor
Henryk Pala z żoną Franciszką
Eugeniusz Gałgan
Mieczysław Tlałka z synem Markiem i zięciem Henrykiem
Anna Majer z mężem Józefem i siostrą Wiktorią
Józef Łasut z rodzicami i bratem
Antoni Malik z rodzicami
Emil Włoch z rodzicami i siostrą
Jan Kocoń z żoną i córkami
Franciszka Drożdż z synem Andrzejem i mamą Karoliną
Mieczysław Zborowski z żoną Jadwigą i synem Markiem
Zbigniew Hutyra z córką Julią
Franciszek Śleziński z żoną Heleną
Franciszek Dziedzic z rodzicami
Maria Motyka z mężem Władysławem
Józef i Jadwiga Waligóra
Michał Witos
Józef Jopek z żoną Anną
Antoni Gaweł z żoną Franciszką
Wojciech Michalski z żoną Marią
Stefan Michalski z żoną Anielą i synem Stanisławem
Jan Sołtysek z żoną Anną i synem Tadeuszem
Józef Cojda
Jan i Anna Grzegorzek
Teofila i Władysław Zyzańscy
Jadwiga i Jan Firletowie
Tadeusz Kasperek z żoną Józefą
Janina Franczak z mężem Edwardem
Andrzej Grzegorzek z rodzicami
Józef Rybarski z żoną Bronisławą i córką Bożeną
Władysław Majiczek z rodzicami
Czesław Tlałka z rodzicami i siostrą Marią
Wiktoria i Franciszek Żyrek z rodzicami z obu stron
Rafał Michalski
Ludwik Mirocha z żoną Stanisławą
Wiktoria Żyrek
Maria Szczotka z mężem Stanisławem
Piotr Jurasz z rodzicami i teściami
Michalina i Zygmunt Zwardoń
Grzegorz Matuszny
Maciej Matuszny
Stefania i Jan Miodońscy
Maria i Stanisław Matuszny
Emil Białożyt z synem Danielem
Ludwika Zawada z mężami: Janem i Stanisławem oraz synami Michałem i Antonim
Barbara Slesiona z rodzicami i teściami
Anna Wełniak z mężem Franciszkiem
Ludwika Jakus z mężem Franciszkiem
Halina i Mieczysław Szczotka
Antonina i Stefan Szczotka
Władysław Drożdż
Urszula Brodka
Michał Szeląg z żoną Anną
Franciszka Zeman z mężem Franciszkiem
Krzysztof Felczak
Józef Worek
Siostra Taida Bogdał z rodzicami i babcią Julią
Maria Grzegorzek z rodzicami
Władysław Szczotka z żoną Franciszką
Karol Szczotka z żoną Wiktorią
Ludwik Grzegorzek
Andrzej Kołodziejczyk z rodzicami
Tadeusz Studencki z rodzicami
Andrzej Studencki z żoną Eleonorą i teściową Genowefą
Elżbieta Potasiak
Maria i Józef Zwardoń
Zofia i Władysław Butor
Władysław Gaweł z żona Wiktorią
Barbara Kos z teściami
Elżbieta Gaweł z mamą
Krystyna i Helena Wajdziak z rodzicami
Stanisław Pawlik z żoną Marią
Emil Szczotka z żoną Marią
Kazimierz Budkowski z synem
Maria Kąkol z mężem Bronisławem i rodzicami
Krystyna Niczyporuk z mężem Józefem, bratem Antonim i Józefem
Stanisław Motyka z żoną Cecylią, rodzicami i teściami
Michał Plata z żoną Ludwiką, synami, synową i zięciem
Stefania i Władysław Sporek
Anna i Jan Grzegorzek
Eugenia i Franciszek Ropiak z synową i synami
Anna Maślanka z mężem Tomaszem
Anna Pajestka z mężem Stanisławem
Irena Witos z dwoma mężami i synem
Jerzy Dróżdż z córką Bernadetą
Maria Zeman  
Jan Sadłek
Józefa Butor z mężem, rodzeństwem, rodzicami i teściami
Edward Dereń
Józef Kuśnierz z żoną Zofią i siostrą Marią
Stefan Golec z rodzicami, braćmi i siostrami
Józef Jasek z żonami, rodzicami, synem i córkami
Helena i Jan Błacha z synem Wojciechem
Zofia Pytlarz z mężem Stanisławem
Anna Kąkol z rodzicami
Stanisław Butor z synem Jackiem
Antoni Machała z żoną Anielą
Ks. Wojciech Grzegorzek
Zofia Grzegorzek z mężem Franciszkiem
Helena Grzegorzek z mężem Kazimierzem i synem Wojciechem
Wiktoria Grzegorzek z mężem Józefem
Agnieszka Grzegorzek z mężem Wojciechem
Karol Grzegorzek
Józef Lach z żoną Anną i rodzicami
Władysław Kąkol z żoną Rozalią i rodzicami
Rudolf Kąkol z żoną Ireną
Zofia Strzałka    
Maria Konior
Stanisław Talik z rodzicami: Anielą i Franciszkiem
Ludwika Czadankiewicz z mężem Andrzejem, synem Janem i córką Marią Dworczyńską
Helena Dunat z mężem Czesławem
Maria Kowalik z mężem Janem i synem Michałem
Helena i Władysław Węglarz
Władysława i Rudolf  Maśka
Stanisław Maśka
Franciszek Węglarz z żoną Antoniną
Maria i Antoni Motyka
Maria i Franciszek Motyka z synem Marianem
Sławomir Hurej
Ludwik Maślanka z żoną Genowefą, synami: Piotrem, Janem i Bronisławem i wnuczką Małgorzatą Suchanek
Stanisław Witos z żoną Marią
Anna Tetłak         
Jan Mula
Stanisław Bednarczyk    
Marian Słowik
Anna i Albin Mika z synem Wiesławem
Maria Ferster z mężem Tomaszem
Gertruda Biela z mężem Janem
Wawrzyniec Kumorek z żoną Franciszką
Robert Kłusak
Józef Tetłak z rodzicami i dziećmi
Barbara Wojciuch z mężem i synem Marianem
Barbara Grzegorzek z mężem
Bronisława i Władysław Kubas z rodzicami
Stefania Worek z mężem Tomaszem, synem Stanisławem i wnukami
Bronisław Jurasz z synem Andrzejem
Michał Zawada z żoną Walerią
Bolesław Połaciak
Stanisław i Stanisława Szczotka
Władysław i Józefa Kurowscy z rodzicami, synem i synową
Jerzy Grzegorzek z rodzicami
Jan Mikusiak   
Ryszard Parlej
Józef Malik z żoną Elżbietą i synem Antonim
Anna i Alojzy Zwolińscy z synem
Józefa Zwolińska z rodzicami
Tomasz Niemczak z rodzicami
Julian Szczotka z żoną Zofią
Kazimierz Kojro    
Józef Jasek
Anna i Franciszek Talik
Władysław Grzegorzek z rodzicami i siostrą Barbarą
Józef i Stanisława Szczotka z dziećmi i prawnuczką Martą
Franciszek i Karolina Piętka z prawnuczką
Zdzisław Borowiec
Władysław Szczotka z żoną Zofią
Stanisław Borowiec z żoną Józefą
Andrzej i Zofia Niedośpiał
Mieczysław Caputa z żoną Marią i synem Krzysztofem
Helena i Jan Chaja z rodzicami i rodziną
Jacek Ryszka
Wiktoria i Aleksander Kąkol
Maria i Jan Wójcik z dziećmi
Władysław i Anna Kuśnierz
Edward Franczak z żonami Heleną i Janiną
Tadeusz Śleziak
Franciszka i Jan Talik
Stefania i Władysław Misiarz
Piotr Bandoła    
Paweł Witos
Stanisław Dróżdż
Henryk i Janina Sanetra z córką Marią i synem Eugeniuszem
Piotr Sikora
Wojciech Cempiel z żoną Karoliną
Józef Ślebioda z rodzicami
Anna Halwerson     
Ks. Maksymilian Adamski
Olga i Tadeusz Musiał
Henryk Musiał
Karolina i Antoni Pawlus
Stanisława i Franciszek Krzepina
Zdzisława i Franciszek Wojnar
Elżbieta Gębala – Jarco


Niedziela przed mszą świętą o godz. 17.00

Janusz Krajcarz z rodzicami Marią i Władysławem oraz bratem Stanisławem
Piotr i Weronika Batkowscy
Anna i Franciszek Wojtas
Władysław Żyrek
Maria i Józef Jeleśniańscy
Przemysław Klimczyk
Zmarli z rodziny Wojciuchów i Jeleśniańskich
Władysław i Maria Żyrek
Anna Zeman z mężem
Franciszka Żyrek z mężem
Julia Sabala z mężem
Antoni, Franciszek i Marian Żyrek
Franciszek Zeman z żoną
Władysława i Leonard Wojtyła
Wojciech Motyka
Stanisława i Józef Rak
Waleria Gąska
Maria Kania
Jolanta Czadankiewicz z rodzicami i teściami oraz szwagierką Elżbietą
Maria i Karol Wojtas z synem Kazimierzem
Stanisława Maślanka z rodzicami
Janusz Gnidziński z rodzicami
Bartłomiej Kowalczyk z żoną Ewą, synem Feliksem i wnuczką Małgorzatą
Danuta i Jan Golec z rodzicami z obu stron
Zofia Szczotka z mężem Andrzejem, córką i synem
Zdzisław Styczyński
Maria Białoń z rodziną
Wiktoria i Ludwik Tyc
Krystyna Śleziak z teściami
Franciszek i Franciszka Reis
Andrzej Reis
Apolonia i Ferdynand Stolarczyk
Józef Tetłak z rodzicami
Agnieszka i Stanisław Szczotka z synem Wojciechem
Teodor Żołdak z żoną Stanisławą i synem Mirosławem
 Zygfryd Wochnik z teściami
Maria i Stanisław Kochutek
Jan Pszczółka z córką Urszulą
Rozalia Wolny
Maria, Michał i Tadeusz Hyla
Piotr i Helena Jopek
Wanda i Tadeusz Hryszkiewicz
Agnieszka Porębska
Maria i Stanisław Motyka
Andrzej i Anna Matuszny z rodziną
Franciszek Wojtyła z żoną Ludwiką
Anna Mizia z mężem, córkami i zięciem
Helena Kuś z mężem i synową
Marian i Ewa Fabian
Józef i Anna Salamon
Jan i Eleonora Sowa
Zmarli z rodziny Front i Sowa
Sabina i Jan Wędzel
Jerzy Fiedor
Franciszek Witos z bratem i rodzicami
Maria i Wojciech Tlałka
Maria Pawlik
Władysław Dróżdż z żoną Franciszką
Stanisława Białożyt z mężem Józefem
Zdzisława Pawłowska z mężem Ryszardem
Stefania Woźna z synem Zbigniewem
Anna i Józef Matuszny
Rozalia Ryłko
Józef Bogdał
Jakub Zwoliński z żoną Zofia  
Jan Czadankiewicz z ojcem
Zmarli z rodziny Kochutek, Kołodziejczyk, Kuśnierz
i Miodońskich
Stanisław Motyka z żoną Anną i dwoma synami
Zofia Grzegorzek
Czesława, Marcin i Edward Sikora
Władysław Polak
Stanisław i Barbara Gaweł
Jan i Helena Waligóra z rodziną
Józef i Joanna Grzegorzek z córką Marią
Zmarli z rodziny Pudełków i Szczotków
Adam i Zofia Kasperek
Aniela i Wojciech Pryszcz
Władysław Witos
Zdzisław Tetłak
Władysław Tetłak z żoną Anną
Karol i Krystyna Borak
Zofia i Józef Skowron
Joanna i Jan Skowron
Stefan Skowron
Stanisław Skowron
Stanisława i Tadeusz Paciorek
Wojciech i Mariusz Paciorek
Wiktoria Śleziak z bratem Stanisławem
Jan Śleziak z żoną Zofią i córką Genowefą
Józef Szczotka z rodzicami
Kazimierz Motyka z rodzicami i teściami
Anna Kartaszewa
Karolina i Józef Kowalczyk
Aniela i Karol Szpak z synem Stefanem
Maria i Franciszek Bogdał z rodzicami
Adam i Józefa Tyc
Józef Tyc
Dariusz Wojtarowicz z rodzicami
Anna Łuka z rodzicami i bratem Antonim
Roman Łuka z rodzicami
Ewa Łuka z rodzicami
Stanisław Hulbój z rodzicami
Zmarli z rodziny Michałów
Walenty Werno z rodzicami i teściami
Anna Gogler
Józef Tyc z żoną
Franciszka Kurowska z mężem
Wojciech Tyc z żoną
Stefan Tyc z żoną
Aniela i Józef Kuśnierz
Aleksandra Tyc
Rozalia Gąska z mężem
Maria Błażyczek z mężem
Franciszek Matuszny z żoną
Józef Kurowski z żoną
Michał Kurowski
Jan Kurowski
Stanisław Zawada z żoną
Zygmunt Wierzbowicz
Jan Wcisło z żoną
Jan Kuśnierz z matką
Karolina Tyc z mężem
Zofia Kupczak z mężem
Rozalia Duraj z mężem Janem
Wiktoria Motyka z mężem Ignacym
Cecylia Szczotka
Zofia, Franciszek i Joanna Witos
Anna i Józef Matuszny
Marian Szymala
Michał Worek
Halina Błacha z rodzicami
Kazimierz Dendys z rodzicami
Piotr Drożdż z rodzicami
Władysława Piwowar z mężem
Zofia Szczotka z mężem
Barbara Kuś
Tomasz Błacha z rodzicami
Helena i Wojciech Kalfas z synami: Stanisławem, Mieczysławem, Janem, Marianem i córką Teresą
Rozalia i Wojciech Pilch z synem Janem, córkami Marią i Heleną
Maria i Antoni Chojnaccy z synem Alfredem
Anna i Stanisław Chojnaccy z synami: Antonim, Janem i córką Joanną
Anna i Józef Kochutek z synem Marianem
Tadeusz Kochutek
Roman i Stanisław Jopek
Wojciech Kunczar z żoną Anielą, córkami, zięciami oraz synem i synową
Karol Jopek z żoną Antoniną, synami i synową Józefą
Kazimierz Hubka z rodzicami
Józef Hubka z żoną Anielą
Jan Pajestka
Jerzy i Barbara Kąkol z rodzicami i rodzeństwem
Anna Pawlus z mężem Józefem, synem Markiem, siostrami: Teresą i Krystyną, braćmi: Franciszkiem i Władysławem, rodzicami: Elżbietą i Stanisławem Dziedzic, teściami: Heleną i Władysławem Pawlus oraz szwagierkami: Zofią i Józefą
Anna Wróbel
Aniela i Franciszek Wójtowicz
Edmund Hruby z rodzicami
Franciszek Kukuczka z żoną i synami
Wojciech Bogdał z żoną Rozalią
Marian Janota z wnukiem Tomaszem
Ludwik Piętka z żoną Heleną, rodzicami i teściami
Michał Maliniak z żoną Łucją i córkami
Anna i Władysław Dziedzic z rodzicami Karolem i Wiktorią Szczotka
Marianna Zwardoń z mężami: Romanem i Józefem
Danuta Motyka
Maria Kąkol z mężem, synami: Józefem i Franciszkiem, rodzicami i teściami
Stefania Pacyna z mężem, rodzicami i teściami
Edward i Zofia Tyc
Maria Wróblewska
Anna, Maria i Władysław Ślezińscy
Dominik Piątek z dziadkami
Kazimierz Knopp z żoną Michaliną
Zdzisław Knopp
Edward Kupczak
Stanisław Szeląg
Maria Żółta
Kazimierz Biel z żoną Rozalią i dziećmi: Pawłem, Michałem i Zofią
Stefania Kubica z mężem Jakubem i synem Janem
Roman Śleziak z rodzicami i teściami
Maria Berek z mężem Stanisławem
Karol Pytlarz z żoną Marią i córką Anielą
Stanisław Pytlarz z żoną Marią oraz synami: Władysławem i Czesławem
Józef Zarzecki z żoną Stefanią i rodzicami
Barbara i Mieczysław Michalscy
Teofila Michalska
Ludwik Michalski
Jan Matuszny
Edward Matuszny
Emilia Ormaniec
Piotr Ormaniec
Irena i Wendelin Omylak
Antoni Gawryołek z rodzicami
Rozalia Witos z rodzicami
Wojciech Biegun z żoną Marią
Michał Biegun z żoną Józefą
Tomasz Szczotka z żoną Aniela i synami
Anna Pryszcz
Stanisław Bogdał
Maria Pryszcz
Ludwik Stopka
Marianna Brusik
Jan i Waleria Brusik
Janina Wójtowicz
Józef Talik z żoną Genowefą, synem Stanisławem, córką Stefanią oraz synowymi: Katarzyną i Rozalią
Karol Talik z żoną Reginą
Franciszka Brodka z mężem Franciszkiem
Mieczysław Brodka z żoną Joanną
Władysław Krzepina z synem Piotrem
Anna i Ryszard Legierscy z rodzicami
Maria i Franciszek Białożyt
Anna i Maciej Białożyt
Antoni Żyrek z rodzicami i teściami
Maria i Jan Sznajdrowicz
Paulina Tyc z mężem
Franciszek Śliz
Władysława Białoń
Józef Białoń
Bartłomiej Białoń
Stanisław Rysakowski
Karol Bienias z dwiema żonami
Michał Jeleśniański z żoną Wiktorią
Tomasz Jeleśniański
Tomasz Jeleśniański z żoną Franciszką
Władysław Bednarz z rodziną
Jan i Rozalia Białożyt
Michel Blachon
Feliks Wicher z żonami: Barbarą i Józefą
Anna Wicher
Wiktoria Kubica z dwoma mężami
Helena Lalik
Zmarli z rodziny Harężów, Włochów i Lachów
Jan Tyc
Jan Sporek z rodzicami i braćmi
Antonina i Ludwik Pryszcz z synami
Aniela Pryszcz z siostrami i bratem
Maria i Kazimierz Pasternak
Zofia i Maria Witos
Maria i Stanisław Motyka z synem Romanem i zięciem Romanem
Władysława i Franciszek Szeląg z synem Ryszardem
Waleria i Jan Sikora
Franciszek Szczotka z synami: Piotrem i Krzysztofem
Helena i Filip Biegun z rodzicami
Maria Biegun z rodzicami
Anna i Antoni Biegun
Lesław Wydra z synem Grzegorzem
Barbara Szczotka
Maria i Józef Szczotka z synami i rodzicami
Rudolf Drożdż
Antoni Butor z żoną Marią
Bronisław Sobel
Agata Witos
Franciszka Witos
Adam Ciupka z żoną Anną i rodzicami
Stanisław Skowron z synami: Andrzejem i Zenonem
Włodzimierz Pietrys z rodzicami
Ludwika i Jan Grzegorzek
Ludwik i Anna Łysoń
Władysław Słowik z żoną Bronisławą i synami
Bronisław Kubica
Ewa Buława
Franciszek Tyc z żoną Pauliną
Stanisław Tobiasz z żoną Anną
Roman Tobiasz
Lidia Tobiasz
Andrzej Sajdak
Jan Sajdak z żoną Stefanią
Irena i Ryszard Gębala
Karol Jopek z synową Małgorzatą i zięciem Piotrem
Stefan i Franciszka Jopek
Karol Talik z żoną Marią
Maria i Stanisław Zeman
Katarzyna i Józef Kuśnierz z dziećmi i rodzicami
Antoni Biegun z żoną Anną
Filip Biegun z żoną Heleną
Jadwiga Tokarczyk
Cecylia Jędrzkiewicz z bratem Michałem
Tomasz Kąkol z żoną Rozalią
Dominik Kąkol
Julian Kąkol z rodzicami: Wiktorią i Wojciechem
Maria Łajczak
Aniela i Józef Kąkol
Zmarli z rodziny Łajczaków, Kąkoli i Pawlusów
Marian Bogdał z rodzicami
Maria i Józef Drożdż z synem Piotrem
Ks. Karol Zwoliński
Józef Zwoliński z rodzicami, teściami i córką Jadwigą
Karol Zwoliński
Zbigniew Wasiołka
Bronisław Wróbel z żoną Kazimierą i synem Janem
Józef Satława
Wojciech Śleziak z żoną Wandą
Jan Michałek z rodzicami: Wiktorią i Stanisławem
Maria Tlałka z rodzicami: Marią i Janem
Wincenty Grzegorzek z żoną Marią
Stanisław Grzegorzek
Kazimierz Sobański
Genowefa Małysiak
Tomasz Szeląg z żoną Józefą
Janina Majtyka z mężem Janem oraz synami: Józefem i Henrykiem
Maria Kubica z siostrą Franciszką i mężem Bronisławem
Bogumiła Nowak z wnuczką Amelią Nowak
Antonina Kubica
Józef Tomana z rodzicami
Kazimierz i Zofia Matuszny
Antoni i Cecylia Szczotka z córką Marią
Waleria i Emanuel Hądz
Władysława i Józef Hyla
Wanda Żyrek z rodzicami: Anną i Leopoldem Szczotka
Anna i Karol Żyrek z synami Andrzejem i Janem
Franciszka Brączek z mężem Karolem i rodzicami
Bronisława Brączek z mężem Karolem i rodzicami
Michalina Brączek z mężem Józefem i córką Wiesławą Rychel
Jan Tyc z żoną Karoliną i rodziną
Ludwik Tyc z żoną Marią
Matylda Faber z mężem Stanisławem
Andrzej Motyka z żoną Anną
Aniela Czadankiewicz z rodzicami
Franciszek Tyrlik
Bernard Hajda z rodzicami
Leon i Barbara Pajestka
Grzegorz Matuszny
Maciej Matuszny
Jan Misiarz z żoną Jadwigą i rodzicami
Józef Grzegorzek
Stanisław Pytlarz z żoną
Maria Szeląg z mężem
Maria Berek
Tomasz i Marta Berek
Stefania i Stanisław Romański
Małgorzata Wojtyła
Franciszka Szeląg
Małgorzata Bajrak z mężem Bolesławem
Aniela Staszkiewicz z mężem Janem
Władysława Czadankiewicz
Franciszek Szczotka z rodziną
Zofia i Jan Kalfas
Krystyna Biegun
Rozalia i Hubert Kalusowie
Anna i Marcin Bigasiowie z córką Danutą
Danuta i Zygmunt Bigasiowie z synem Wiesławem
Antoni Jeleśniański z żoną Anielą
Jakub i Maria Nędza
Małgorzata Galm
Albina i Wincenty Lichota
Józef Turek z rodzicami
Wiktoria i Józef Lubaszka z synami: Stanisławem i Stefanem
Tekla i Walenty Żegleń z synem Józefem
Halina Maliborska z mężami: Józefem i Eugeniuszem
Jan Polok
Franciszek Bombol z rodzicami
Henryk Wojciuch z rodzicami i teściami
Wiktoria i Bronisław Hylińscy
Władysław Maślanka z córką Wiktorią i synem Jerzym
Stanisław Tyc
Stanisław Ficek z żoną Heleną i trzema synami
Helena Greń
Henryk Zając z żoną Zofią
Wojciech Błacha z żoną i synem Bronisławem
Wojciech Ślebioda z żoną i rodzicami
Józef Kalfas z żoną Emilią, synami i synową
Waleria i Stanisław Kąkol
Kazimierz Kąkol z rodzicami
Małgorzata Kąkol
Stanisław Kąkol z żoną Marią
Józef Legierski z żoną
Franciszek Czopek
Wiktoria Zawada
Edward Kurowski
Stanisław Gosławski z żoną
Karolina Francuz
Grzegorz Nowak
Aniela Janota z mężem Józefem
Jan Wandzel
Józef Madejczyk
Władysław Hudziec
Helena i Bazyli Wereszczyńscy z córką Stanisławą
Władysław Sarna z żona Józefą i siostrami Antoniną i Julią
Józef i Anna Dadak z rodzicami
Zofia Gluza z rodziną
Adam Kąkol
Władysław Żyrek
Józef Żyrek z żoną Zofią
Andrzej Smykal z żoną Katarzyną
Stanisław i Emilia Kubica
Adam Maślanka z rodzicami
Teresa Żółta z mężem Michałem i synem Adamem
Lesław Wydra z synem Grzegorzem
Wojciech Cempiel z żoną Karoliną
Stanisław Talik z rodziną oraz synami: Andrzejem i Markiem
Jan Wojciuch z żoną Joanną, synami, synowymi i zięciem
Klara Nędza z mężem, siostrami i rodziną
Henryk Molenda z żoną Julią i synem Markiem
Bronisław Wieczorek  z żoną Zofią i synami
Jan Szczerbowski z żoną Joanną i synem Janem
Krystyna Dąbrowska z mężem Franciszkiem
Maria Kolber z mężem Edwardem i synem Tadeuszem
Irena i Jan Kałuża z córką Moniką
Henryk Janczak
Jan i Maria Ciemiera
Maria i Julian Gołba z synami: Janem, Jerzym i Józefem
Wojciech Kupczak z żoną Julią, synem Stanisławem i córką Anną
Katarzyna Badura z mężem
Józef Szczotka z rodzicami
Edmund Rybacki z rodzicami
Jan i Maria Szczotka
Ireneusz Teslar
Helena Pucińska
Jan i Jadwiga Wiewióra
Józef i Barbara Teslar     
Emilia Teslar
Franciszek Salamon z rodzicami
Czesław Zaziębło z rodzicami
Józef Surzyn z siostrą Stefanią
Kazimierz Berek z rodzicami
Jan Jandy z żoną
Wojciech Ślebioda z żoną Anielą i synem Józefem
Józef Sufa z żoną Franciszką i synem Marianem
Stanisława Hądz        
Franciszek Białoń z rodzicami
Andrzej i Katarzyna Białoń
Stanisław Golec z żoną Genowefą
Józef Maślanka         
Henryk Płonka
Stefania Samsonowicz
Ks. Józef Zajda z rodzicami     
Ks. Stanisław Dadak z rodzicami
Helena i Franciszek Foltak
Władysław Stopka z synami Zdzisławem i Eugeniuszem
Bazyli i Weronika Hiszczyńscy
Anna Kohut z mężem
Karolina Skowron z mężem    
Janusz Kierpiec
Jan Śleziak    
Józef Rybarski
Bolesław Winsztal z żoną Henryką
Irena Wełniak z synem Piotrem
Rozalia i Franciszek Talik
Karolina Brodowska z synem     
Maria Kuśnierz
Jan Pytlarz z żoną Franciszką
Franciszek Pytel z żoną Wiktorią

I wszyscy zmarli, których wypominamy w naszej świątyni

 

WYPOMINKI ROCZNE 2019/2020
SZARE

Niedziela przed mszą świętą o godz. 8.30

Naszym modlitwom polecają się:
Księża, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Piotr Koszyk, ks. Józef Woźniak, ks. Franciszek Kapuściński, ks. Tadeusz Gergovich, ks. Jerzy Czartoryski, ks. Piotr Pardykuła, ks. Tomasz Ciszek, ks. Henryk Hübner, ks. Stanisław Jasek i wszyscy zmarli kapłani, którzy duszpasterzowali w naszej parafii
Budowniczy i fundatorzy kościoła

a także świętej pamięci:

Maria Kuśnierz z mężem Józefem, córką Zofią, wnukiem Robertem i dwoma zięciami: Józefem oraz Stanisławem
Aniela Chowaniec z mężem Józefem i synem Franciszkiem
Krzysztof Żak
Zmarli z Róży Różańcowej Elżbiety Babickiej
Łukasz i Stefania Kasperek z synem Janem, synową Marią i wnukiem Arturem
Mariusz Bury z dziadkami, babciami i ciocią Anną
Maria Borak
Franciszka i Marcin Borak z synem Franciszkiem
Agnieszka i Franciszek Kubica
Władysław Słowik z żoną Bronisławą oraz synami: Stanisławem i Stefanem
Bronisława i Józef Plata z rodzicami z obu stron
Maria i Rudolf Zawada z synem Władysławem
Józef Zając z rodzicami
Józefa Wajert z mężem, synami i zięciem
Jan Jarznik z żoną, trzema córkami i synem
Wojciech Lalik z żoną i synem Józefem
Zofia Pytel
Józef Pytel
Maria Pytel z rodzicami
Ludwika Pytel
Franciszek Wojciuch z rodzicami i rodzeństwem
Franciszek Pająk z żoną Janiną i zięciem Franciszkiem
Władysław i Maria Greń z córką Zofią oraz synami: Augustynem i Janem
Florian i Karolina Śleziak z córką i zięciem
Maria Kąkol z mężem Józefem, rodzicami i rodziną
Stanisława Brączek
Rudolf Stańco z żoną i rodziną
Stanisław Pajestka z żona i rodziną
Franciszek Wojciuch
Maria Wełniak z mężem Franciszkiem i rodziną
Kazimierz Kalfas z rodzicami
Barbara Wojciuch z mężem Franciszkiem
Rudolf Wojciuch z żoną Franciszką, rodzicami i rodzeństwem
Franciszka Kamińska z mężem Franciszkiem, rodzicami i rodzeństwem
Zdzisław Kuśnierz z dziećmi: Krystyną, Dominkiem i Pawłem
Karolina Słowik z mężem Franciszkiem i całą rodziną
Stanisław Kubas z żoną Marią, synem Zygmuntem i rodzicami
Karol Kochutek z żoną i rodziną
Zuzanna Zowada
Władysław Ciupka z żoną Anielą, synem i rodzeństwem z obu stron
Anna Kubaszczyk z synem
Stanisław Walaszek z teściami, synami i wnuczką Agnieszką
Franciszka Włoch z mężem, synami, synowymi, córką i zięciami
Bohdan Kossakowski z żoną Genowefą i z rodzicami
Franciszek Duda z dwiema żonami
Stanisław Bombol z rodzicami
Stanisław Gardocki z żoną Reginą i rodzicami z obu stron
Stanisław Duda z bratem Józefem i rodzicami
Kazimierz Duda z żoną Heleną i rodzicami z obu stron
Elżbieta Duda z rodzicami
Władysław Włoch z rodzicami
Franciszka Włoch z mężem Józefem i synem Michałem
Karol Walkarz z żoną, synem i zięciem
Franciszka i Bronisław Miodońscy z rodzicami, synem Tadeuszem i wnukiem Marcinem
Zofia i Franciszek Szczotka z rodziną
Franciszek Plekaniec z wnukiem Markiem Mikuszewskim
Aniela Białożyt z rodziną
Katarzyna Potasiak z rodziną
Maria Biegun z mężem, córka i rodziną
Janina Roczyna z mężem i rodziną
Elżbieta i Jan Słowik
Jan i Anna Borak z synem Andrzejem
Katarzyna i Ignacy Wędzel
Augustyn Grzegorzek z rodzicami
Władysław Babicki z żoną Anną
Józef Gwizdoń z rodzicami i bratem Władysławem
Roman Haręża z żoną Wiktorią i siostrą Michaliną
Ludwik Kuśnierz z żoną Franciszką i siostrą Marią
Ludwika i Michał Plata z synami, córką, zięciami i synowymi
Aniela i Michał Wojciuch z córkami, synami, zięciami i synowymi
Stanisław Tyc z rodzicami i teściami
Stanisław Kochutek z żoną Marią
Józef Worek z rodzicami i teściami
Stanisław Ciupka z rodzicami i synami: Piotrem i Mateuszem
Krystyna Zawada z mężem Andrzejem
Anna i Józef Kotrys z synem Mieczysławem i rodzicami
Maria i Jan Wojciuch z siostrą Zofią
Michał i Anna Misiarz z bratem Józefem
Maria i Alojzy Nowok
Jan i Barbara Snaczke z córką Urszulą, rodzicami i Pawłem Kolibą
Ludwik Szczotka z żoną Anielą i rodzicami
Edmund Kosiński z rodziną
Franciszek i Antoni Sury z rodziną
Wojciech i Eleonora Kaczmarczyk z rodziną


WYPOMINKI ROCZNE 2019/2020
SZARE

Niedziela przed mszą świętą o godz. 10.00

Józef Babicki z rodzicami
Wojciech Kalfas z żoną i dziećmi
Józef Babicki
Franciszek Chowaniec z rodzicami
Aniela Jochacy z mężem Władysławem, córką, zięciem i synem Józefem
Władysława Wojciuch z mężem Józefem, bratem i rodzicami  
Anna i Marcin Wełniak z rodziną
Józef Nowak z synem Mariuszem
Jakub Pytel z żoną, córką i zięciem
Józef Pytel z rodzicami
Michał Płonka z żoną Anielą i dziećmi
Wiktor Wędzel z rodzicami i rodziną
Franciszek i Sabina Kubas z rodzicami i rodzeństwem
Paulina Borak
Longin Kuźnik
Józef Maciągowski
Stanisława Fułat
Władysław i Maria Gołek
Maria i Franciszek Borak z synem Józefem, rodzicami i rodzeństwem
Leopold Szpernol
Anna i Józef Greń z córką Zofią
Katarzyna i Ludwik Śleziak z synem Stanisławem
Robert Śleziak
Zenon Łuczak
Józefa Białożyt
Anna i Władysław Hyla
Bronisław Kubaszczyk z rodzicami i teściami
Jan Kubaszczyk z żoną Marią, synami: Stanisławem i Bronisławem
Władysław Ciupka z żoną Franciszką i rodzicami
Aniela i Adolf Koliba z synem Janem i synową Jadwigą
Franciszek Witos z żoną Wiktorią i zięciem Józefem
Władysław Pytel z żoną Wiktorią i rodzicami
Władysław i Anna Witos z rodzicami
Krystyna Kowalczyk
Jan i Maria Kowalczyk z braćmi
Leontyna i Stanisław Zwardoń z rodzicami, córką Marią, zięciem Marianem, synową Jadwigą i wnukiem Pawłem
Marian Zwardoń
Kazimierz Wojciuch z rodzicami i ciocią Zofią
Maria Ziemianek z synem Piotrem
Wojciech Babicki z żoną i synami
Karolina Duraj z mężem
Rozalia i Mikołaj Ciupka z synem Juliuszem
Stanisława i Józef Wojciuch z rodzicami i rodzeństwem
Maria Ogińska z rodzicami i teściami
Ludwik Czajda z żonami Anielą i Wiktorią
Władysław Szczotka
Maria i Kazimierz Hyla z dziećmi i rodzicami z obu stron
Wojciech Borak z żoną, wnukiem Janem i rodziną
Maria i Franciszek Babicki z rodzicami
Zofia i Stefan Wojciuch z synami, córkami, synowymi, zięciami i wnukami
Stanisława i Józef Wojciuch z rodzicami z obu stron i zięciem Józefem
Józefa Lalik z mężem Ludwikiem, córką i zięciem
Józef Kubeczko z rodzicami, teściami, bratem i bratowymi
Helena i Juliusz Kubeczko z synami i synowymi
Rudolf Stańco z żoną Ludwiką, córkami i zięciami
Franciszek Ciupka z rodzicami i teściami
Wiktoria Kubas
Józef Kurowski z żoną Pauliną oraz synami: Ferdynandem i Franciszkiem
Tomasz Kubas z żoną Anną i dziećmi
Władysław Miśkowiec z żoną Anną i rodzeństwem
Anna Biela z siostrą Kazimierą i rodzicami
Leszek i Jan Jakus
Maria i Jan Wojciuch z siostrą Zofią Kubas, synem Kazimierzem i wnuczką
Franciszka i Władysław Bury z wnukiem Mariuszem i synową Anną
Paulina i Józef Ciupka z synami i synową
Maria i Antoni Chojnaccy z synem Alfredem
Władysław Bednarz z rodzicami i rodzeństwem
Franciszka Krutak z mężem, córką i synem
Krystian Bieleś
Władysław i Helena Gwizdoń


I wszyscy zmarli, których wypominamy